Capgemini World FinTech Report 2019: 

Bude open banking již v dohledné době minulostí?

Praha, 4. července 2019 Hráči v současném ekosystému finančních služeb se vydají směrem spolupráce a zaměří se na zákazníky samotné. Banky a FinTech společnosti již nebudou produktově orientované, ale zaměří se přímo na zákazníky a jejich celkovou spokojenost. Důležitým zdrojem pro tuto transformaci jsou zákaznická data, která budou fundamentálním vstupem pro vývoj nových produktů i personifikaci služeb. Někteří z hráčů získají nové zdroje příjmů, pocházející z monetizace technické infrastruktury. Tam můžeme zařadit např. API, které nabírá stále více na důležitosti. Přesto, že oblast open bankingu stále ještě nedosáhla svého vrcholu, hráči na finančním trhu vstupují do nové fáze inovace, kterou můžeme nazvat Open X, vyplývá to ze zprávy World FinTech Report 2019, kterou vydaly společnosti Capgemini a Efma.

Open banking je mrtev, ať žije Open X

Slovní spojení open banking je stále „buzzwordem“, ale hrozí zde nebezpečí, že již brzy může být minulostí. Open banking byl doménou zejména bank, ale Open X se vyznačuje roztříštěností trhu, na který vstoupily i technologické společnosti. Ať už jako konkurenti bank nebo jejich spojenci. Open X bankovnictví se vyznačuje čtyřmi hlavními pilíři:

  1. Přesun sektorových hráčů z produktové orientace k zákaznicky orientovanému modelu

  2. Data nabyla na důležitosti a stala se kritickým přínosem

  3. Místo unilaterálního přístupu k vývoji/nákupu nových technologií se hráči ve finančním sektoru stanou partnery

  4. Schopnosti a vlastnictví určitých aktiv se stanou sdílené

Přesun k Open X bankovnictví bude zapříčiněn zvýšeným využíváním zákaznických dat z různých zdrojů, které budou zpracovány za účelem nabídky personifikovaných produktů pro zákazníky. Zákazníci budou rozděleni do určitých segmentů, na které bude brán individuální zřetel. Dalším hybatelem je poskytování diferencovaných služeb. Finanční instituce již nebudou entitami, které poskytují klasické služby, bude možné si u nich objednat služby jako KYC (Know Your Customer), ověřování identity, pronájem infrastruktury, externí účetní služby či datově-analytické služby. Dále to mohou být i nefinanční služby, jež je ochotno využívat velké množství zákazníků, můžeme tam zařadit pronájmy hotelů/objednání letenek (25 %), zdravotní a wellness služby (24 %) nebo mobilní služby (23 %).

Monetizace API jakožto nový zdroj zisků

Společnost Capgemini ve World FinTech Reportu 2019 identifikovala, že se hráči ve finančním sektoru vydávají směrem monetizace svých API, které přinášejí bankám a technologickým společnostem dodatečné příjmy. Hráči ve finančním sektoru se vyjádřili, že je potenciálně zajímají dvě rozdílné metody pro zpeněžení API. První je sdílení příjmů z API mezi partnery (60 % bank a 70 % FinTech společností si myslí, že je tento přístup udržitelný). Druhým je poplatek za zpřístupnění API, jenž podporuje 46 % bank a 55 % FinTech společností. Tyto metody můžeme kategorizovat jako „přímé“. Capgemini dále identifikovalo, že ten správný strategický záměr leží v nepřímých modelech, které firmám poskytují další distribuční kanály pro své produkty. Další z výhod bude zvýšený stupeň personalizace produktů, jenž pomůže ve výběru prioritních klientů, kteří pro banky představují hlavní nositele přidané hodnoty. Získaná data by pomohla účastníkům ekosystému k lepšímu cílení na zákazníky a v případném cross sellingu a up sellingu dalších produktů. V tom je hlavní rozdíl mezi původním open bankingem a Open X ekosystémem.

Na rozdíl od platebního sektoru, v případě API nemůžeme očekávat nucenou standardizaci ze strany regulátorů. Sami hráči ve finančním sektoru si tyto standardy musí definovat. První z hráčů, který se pokusí o tuto standardizaci, získá „výhodu prvního“ a vyhne se budoucím komplikacím spojeným s adaptací nových technologií a API rozhraní. Nicméně pouhá třetina vrcholných manažerů finančních institucí se pro Capgemini vyjádřila, že je technologicky vybavena pro monetizaci jejich API rozhraní.

Open banking otevře nové příležitosti

Platby jsou jednou z oblastí, která bude otevřeným bankovnictvím nejvíce zasažena v korporátním prostředí. Myslí si to téměř 90 % dotázaných bank a 70 % FinTech společností. Další z nich je úvěrování, které zmínilo 53 % bank a téměř 63 % FinTech společností. Na opačné straně barikády se nachází kapitálové trhy, které podle bank (12,9 %) a FinTechů (17,5 %) budou zasaženy minimálně. Přestože BigTech společnosti neplánují okamžitou a masovou expanzi do finančního sektoru kvůli striktnímu regulatornímu rámci, ale současní hráči z tohoto ekosystému mohou jejich vstup na trh v budoucnu očekávat. Další věcí hrající do karet bankám je neochota některých zákazníků sdílet svá osobní data s technologickými společnostmi. Konkurence ze strany BigTech společností je i kvůli nově vznikajícím netradičním službám, které tradiční banky začínají nabízet. K tomu bude potřeba vybudovat udržitelnou a jasně definovanou digitální strategii pro úspěšnou transformaci. Klíčové budou core systémy banky, které musí být schopny rychle reagovat 24/7.

Co může Open X ekosystému uškodit?

Nařízené otevření bankovního prostředí přivedlo banky do situace, kdy musí zpřístupnit roky hromaděná data třetím stranám. Absence standardů a nejisté regulatorní prostředí pouze umocňuje skepsi některých zavedených hráčů na trhu. Bankéři a manažeři FinTech společností se vyjádřili, že mezi jejich největší obavy patří přístup k citlivým datům (74 %), fragmentované požadavky ze strany regulátorů (68 %), nekonzistence v případě interpretace (61 %) a faktor důvěry (57 %). 57 % bankéřů identifikovalo jako potenciální překážky i samotné regulatorní rámce PSD2 a GDPR. Pochybení v případě ochrany osobních údajů a soukromí zákazníků je primárním znepokojením pro bankéře, jelikož mohou vyústit v masivní pokuty a ztrátu důvěry zákazníků. Další překážkou mezi partnery je příliš rozdílná organizační kultura. Téměř 66 % manažerů bank a 70 % manažerů FinTech společností se shodlo, že rozdílná kultura mezi partnery je největší překážkou úspěšné implementace otevřeného bankovnictví. FinTech společnosti jsou toho názoru, že malá míra zapojení vysokých manažerů (CxO) v rozhodovacím procesu (60 % dotázaných) a procesní bariéry mezi subjekty (70 %) jsou další z výzev, které komplikují úspěšnou implementaci open bankingu.

Banky s FinTechy spolupracují i na tuzemském trhu

Na tuzemském trhu s finančními službami se v posledních letech objevilo několik zajímavých FinTech společností. Původně bankami pohrdané startupy se dostaly do situace, kdy jsou jejich plnohodnotnými partnery a v některých případech i konkurenty. FinTech společnosti dodávají pro české banky mnoho řešení, od API rozhraní po specializované komponenty pro internetové bankovnictví a kategorizace plateb. Banky zakládají své interní FinTech startupy a inkubátory, aby zlepšily svou technologickou pozici a získaly konkurenční výhodu při boji o zákazníka se svými konkurenty. Jak banky, tak technologické společnosti musí využít příležitosti, které přinesla směrnice PSD2 a nabídnout svým klientům jednodušší přístup ke správě jejich majetku. „Ať už se jedná o kontrolu stavu všech účtů v jedné aplikaci, provádění plateb či jejich kategorizaci, pro finanční instituce i jejich klienty z nových produktů a funkcionalit plyne řada výhod. Banky získají další data, která mohou využít pro lepší cílení na zákazníky, personalizaci produktů a služeb a také k případné monetizaci dat. Pro klienty se banking stane příjemnější činností, která jim nezabere tolik volného času, mohou využívat produkty na míru a díky možnosti vytvářet přehledy o kategorizaci transakcí se mohou naučit více spořit a plánovat si své budoucí útraty,“ říká Branislav Beneš z pražské pobočky společnosti Capgemini.

České FinTech startupy oproti zahraniční konkurenci neztrácejí a některé se vydávají vlastní cestou a přímo bankám konkurují. „Dobrým příkladem jsou české FinTech společnosti provozující vlastní PFM [1] aplikace s mezinárodní působností, do které si uživatelé z různých koutů světa mohou napojit účty u podporovaných bank a mít tak lepší přehled o své finanční situaci. Mezi podporované subjekty patří i některé z největších bank světa, jejichž důvěra vrhá dobré světlo na české technologické společnosti,“ dodává Branislav Beneš. Tyto společnosti sice stále nepatří mezi tzv. FinTech jednorožce[2] , které vidíme ve světě, ale vše může být jen otázkou času.

Celý report naleznete ke stažení na adrese https://fintechworldreport.com/resources/world-fintech-report-2019/

[1] Zkratka pro Personal Finance Management. Aplikace pro správu osobních financí, které uživatelům pomohou strukturovat jejich nákupy, generovat přehledy pro všechny napojené účty a případně je učit finanční gramotnosti.

[2] FinTech startupy s valuací větší než 1 miliarda dolarů.

Kontakt pro média:

Helena Petráková, Sales and Marketing Support

Capgemini Czech Republic s.r.o.

Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6, Czech Republic

E-mail:  helena.petrakova@capgemini.com