Capgemini World Retail Banking Report 2020: 

57 % klientů dává během koronavirové pandemie přednost internetovému bankovnictví

Rychlá transformace napříč bankovním sektorem, kterou způsobuje přechod na víceplatformové modely, může bankám pomoci pružněji reagovat, inovovat, růst a zvyšovat zisky a provozní efektivitu.

Praha, 25. června 2020 – Společnost Capgemini ve spolupráci s nezávislou agenturou Efma vydává výroční zprávu World Retail Banking Report 2020, která analyzuje současnou situaci v bankovním sektoru. Podle reportu čelí tradiční banky velkému tlaku nové konkurence, která se zaměřuje na zákaznický servis. Koronavirová pandemie a její následky nutí zákazníky k digitální komunikaci s bankami a právě víceplatformové modely nabízí dostatečnou pružnost a možnost rozšiřovat systémy dle potřeby. Z analýzy také vyplývá, že pokud banky správně zareagují na situaci a rychle se přizpůsobí, umožňují jim to až dvojnásobně zvýšit provozní zisky, uvolnit nové zdroje a celkově zvýšit efektivitu provozu.

Finanční sektor se nyní nachází uprostřed transformace, největší vliv na tom mají nově příchozí a netradiční finanční instituce, kterým se daří oslovovat nové zákazníky díky propracovanému zákaznickému servisu a postupně tak mění rozložení sil na trhu ve svůj prospěch. 57 % zákazníků nyní například upřednostňuje internetové bankovnictví oproti 49 % před pandemií COVID-19, u mobilního bankovnictví došlo ke zvýšení na 55 % z předchozích 47 % a můžeme očekávat, že v obou případech se čísla budou i nadále zvyšovat.

Situace na českém trhu do velké míry odpovídá globálním trendům a drtivá většina finančních domů zavedla preventivní opatření již na úplném začátku pandemie. Eliminace rizik spojených s šířením nákazy byla hlavní prioritou, což se promítlo do upravené pracovní doby na pobočkách a v extrémních případech i do zcela omezeného provozu. Zároveň došlo k intenzivnímu posílení týmů, které mají na starosti internetové a mobilní bankovnictví. Velkou zatěžkávací zkouškou prošla rovněž kontaktní centra, která hrála zástupnou roli právě pro zavřené pobočky.

Investice do víceplatformových modelů úzce souvisí s inovacemi a postupným růstem, který je nesmírně důležitý pro udržení konkurenceschopnosti, a přijetí Open X[1] bude pro dlouhodobý úspěch naprosto zásadní. Ačkoliv pandemie COVID-19 významně urychlila celý proces digitální transformace, lze očekávat, že banky budou mnohdy volit více pragmatický přístup, který umožní pokračovat v cestě Open X platforem a zároveň zmírní rizika s implementací velkých změn v příliš krátkém časovém intervalu.

„Obecně můžeme říci, že zákazníci mají velká očekávání a nehodlají ze svých nároků slevit, protože si zvykli využívat služeb BigTech[2] společností. To pochopitelně zvyšuje tlak na tradiční bankovní instituce, které musí reagovat a zásadně změnit svůj přístup k zákaznickému servisu,“ dodává Branislav Beneš, CEO české pobočky společnosti Capgemini.

Zastaralé systémy brzdou rozvoje

Předchozí snaha zaměřit se na krátkodobé zisky místo dlouhodobé udržitelnosti zapříčinila, že mnoho tradičních bankovních institucí disponuje celou řadou zastaralých systémů. Tato situace pochopitelně představuje velkou výzvu z pohledu integrace nově vznikajících technologií, které přímo ovlivňují zákaznický servis. Navzdory všem problémům s provozem a údržbou starých systémů se některé banky zdráhají přijmout radikální opatření zaměřená na kompletní transformaci. Mezi nejčastější důvody patří náklady na lidské zdroje a rizika spojená s neefektivní implementací.

Vedoucí pracovníci vidí celou řadu překážek při přechodu na víceplatformový model. 80 % má obavy z kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí, pro 68 % představuje problém správa dat a 73 % nedokáže identifikovat správného partnera pro digitalizaci.

„Banky, které rozpoznaly změny trhu a včas investovaly do modernizace klíčových systémů, mohou těžit z vyšší přízně klientů, která se úměrně promítá do celkové profitability. Je nutné si uvědomit, že pandemie COVID-19 byla velkou zatěžkávací zkouškou pro digitální bankovnictví a všechny banky byly pod drobnohledem uživatelů. Teď platí více než kdykoliv předtím, že zastaralé bankovní systémy musí projít velkou obměnou, aby na podobnou situaci byly perfektně připravené,“ říká Branislav Beneš, CEO české pobočky společnosti Capgemini.

Partnerství a Open X platforma jako klíčové prvky digitální transformace

Výsledek průzkumu[3] ukazuje, že banky mohou překonat výzvy spojené s transformací, pokud se zaměří na strategické oblasti. 54 % vrcholných manažerů preferuje postupnou modernizaci stávajících systémů, která umožňuje aktualizovat nejdůležitější funkce a postupně nahrazovat starší systémy.

Přibližně 66 % vedoucích pracovníků se shodlo na tom, že zavedení zásadních inovací a změn trvá v průměru 1 – 2 roky v případě, že se do takových projektů pustí banka na vlastní pěst. Na druhou stranu 58 % dotázaných má zkušenost s realizací projektů do jednoho roku při úzké spolupráci s FinTech a BigTech společnostmi. Mezi nejčastější překážky patří problémy s regulací a dodržováním předpisů, stejně jako špatná IT kompatibilta. Díky otevřeným platformám je možné snížit provozní náklady při zachování stejné či lepší efektivity. Je tedy zřejmé, že silné partnerství je jednoznačnou cestou k úspěchu.

Víceplatformové modely přispívají k diverzifikaci příjmů

Banky využívající různé platformy jsou ve srovnání s tradiční konkurencí schopny snadno zvýšit svůj podíl na trhu, zlepšit provozní efektivitu a zvýšit zisky. Díky tomu se mohou zaměřit na produkty a služby přizpůsobené konkrétním zákaznickým požadavkům a rozšířit tak portfolio.

Mezi hlavní překážky patří obavy z nedostatečného zabezpečení vzhledem k vysokým nárokům bankovního prostředí, kompatibilita se staršími systémy, zastaralá správa dat, identifikace správných partnerů a pochopitelně i rozpočet. „Capgemini identifikovalo tři hlavní způsoby, jak banky mohou přejít na víceplatformové modely: První možností je koupě a následná integrace zcela nové platformy, následuje investice a vývoj vlastního systému a poslední alternativou je využívání předpřipravených řešení,“ komentuje na závěr Branislav Beneš, CEO české pobočky společnosti Capgemini.

Metodika pro sestavování reportu

The World Retail Banking Report 2020 vychází z průzkumu 2020 Global Retail Banking Executive Survey, z odborných rozhovorů a metodiky Capgemini Open X Readiness Index. Zpráva obsahuje také informace z rozhovorů s více než 80 vedoucími pracovníky předních bankovních institucí.

Pro více informací, prosíme, navštivte stránku www.worldretailbankingreport.com.

O společnosti Capgemini

Jako globální lídr v oblasti consultingu, technologických služeb a digitální transformace, Capgemini pomáhá svým klientům inovovat jejich stávající procesy a systémy za využití cloudových a digitálních platforem. S více než 50 lety zkušeností a expertízou v mnoha různých sektorech, Capgemini pomáhá svým klientům realizovat jejich ambice skrz širokou škálu služeb od strategického poradenství až po samotnou implementaci. Společnost Capgemini věří, že veškeré benefity pro naše klienty, plynoucí z nových technologií, začínají u lidského faktoru. Jsme multikulturní společnost s více než 200 000 zaměstananci ve 40 zemích světa. Skupina Capgemini v roce 2019 vykázala obrat ve výši 14,1 mld. EUR.

České republice patří Capgemini mezi největší poskytovatele služeb v oblasti informačních technologií. Capgemini nabízí klientům v ČR služby více než 100 odborníků se zkušenostmi v oblasti poradenství, vývoje aplikací, systémové integrace, tvorby internetových portálů a bezpečnosti. Mezi klienty skupiny v České republice patří nejvýznamnější finanční domy, mobilní operátoři a průmyslové podniky.

Více informací o našich globálních aktivitách naznete na www.capgemini.com nebo na lokální adrese www.solution.capgemini.cz.

O společnosti Efma

Efma je globální nezisková organizace, kterou založilo sdružení bank a pojišťovacích společností v roce 1971 s cílem usnadnit výměnu informací, urychlit rozhodovací procesy a podpořit innovativní přístup. Součástí je více jak 3300 značek ve 130 zemích na celém světě. Hlavní sídlo je v Pařízi, nicméně na seznam poboček patří města jako Londýn, Brusel, Andora, Stockholm, Bratislava, Dubaj, Milán, Montreal, Istanbul a Peking.

Více informací naleznete zde www.efma.com.

[1] Open X je otevřená platforma, ve které všichni účastnící spolupracují bez ohledu na velikost firmy nebo odvětví podnikání. Bankovní instituce musí jasně definovat svoji pozici (dodavatel, agregátor nebo orchestrátor) a následně umožnit třetím stranám poskytovat vylepšená řešení s ohledem na co nejlepší zákaznický servis.

[2] BigTech označuje velké nadnárodní technologické firmy, jako jsou například Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba atd.

[3] Data shromážděná společností Capgemini ve spolupráci s Everest Global: Core Modernization for Building Future Banking Experiences – předpověď pro banky v Severní Americe.

Kontakt pro média:

Helena Petráková, Sales and Marketing Support

Capgemini Czech Republic s.r.o.

Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6, Czech Republic

E-mail:  helena.petrakova@capgemini.com