Capitol: Efektivní obchodování a vypořádávání

Řešení Capitol od Capgemini je integrovaný informační systém pro obchodování  na finančních a kapitálových trzích.

Capitol je efektivním řešením pro:

Picture1
Picture2
Picture3
Picture4

V roce 2017 pomohl Capitol našim klientům spravovat aktiva v hodnotě více než 165 miliard CZK, s kumulativním obratem 2,8 bilionu. Současně bylo vypořádáno 30 milionů klientských požadavků u 20 000 různých instrumentů.

Picture1 (2)

Časová efektivita: zvýšení transakční rychlosti a objemu obchodovaných cenných papírů. Benefit ve formě automatizace procesů.

Picture6

Efektivnější získávání informací: dostupnost kvalitních analytických dat pro rozhodování.

Picture3

Instantní vypořádání požadavků: obchodování v reálném čase a automatizace procesu vypořádání.

Picture4

Snížení rizika: snížení obchodních a bezpečnostních rizik při online operacích.

Picture5

Zohlednění regulatorních požadavků: implementace legislativních standardů jako MiFID, PSD2 nebo GDPR.

Přehled jednotlivých modulů

Untitled

Integrace řešení Capitol ve finančních institucích

Capitol - integration in information system

Často kladené otázky

Jedná se o typové nebo individuální řešení?

M24 je platformou, jenž je implementována u několika zákazníků v ČR a SR. Na základě připraveného základního datového modelu a sady standardizovaných služeb je možné celé řešení nasadit během několika měsíců. V průběhu dalších týdnů probíhá tailoring datového modelu a služeb včetně parametrizace a customizace dle požadavků konkrétního zákazníka.

Jak dlouho trvá implementace platformy Capitol?

Celé řešení bez výrazného tailoringu je možné zpravidla nasadit během 9 měsíců do produkčního prostředí a to obvykle v následujících fázích: úvodní analýza (1 měsíc), detailní analýza (2 měsíce), vývoj a parametrizace (3 měsíce), testování a pilotní provoz (3 měsíce).

Jaká je výkonnost platformy Capitol?

Naše řešení provozují banky, které mají od 100.000 do 3 miliónu aktivních klientů. Veškeré požadavky tradingu či back office transakce dokážeme odbavit v v řádu milisekund.

Jak dlouhou historii transakcí lze uchovávat v Capitolu?

Standardně na základně požadavků našich zákazníků uchováváme 20 letou historii. Systém lze snadno škálovat a je možné tedy uchovávat téměř libovolnou historii.

Jaký je licenční model?

Řešení Capitol není omezeno žádnou licencí. Obvykle klient vyžaduje po ukončení nasazení řešení do produkce přesun zdrojových kódů do svého vlastnictví. Capgemini zpravidla poskytuje nadále supportní podporu (L3) a drobný rozvoj celého řešení.

Jaké technologie jsou využívány?

Celá M24 je postavena na standardních enterprise technologiích jako je SQL, .NET, Microsoft Server.