Capitol: Efektivní obchodování a vypořádávávní 

Řešení Capitol od Capgemini je integrovaný informační systém pro obchodování  na finančních a kapitálových trzích. V roce 2017 pomohl Capitol našim klientům spravovat aktiva v hodnotě více než 165 miliard CZK, s kumulativním obratem 2,8 bilionu. Současně bylo vypořádáno 30 milionů klientských požadavků u 20 000 různých instrumentů.

Capitol je efektivním řešení pro:

Banky

Brokery

Stavební spořitelny

Pojišťovny

Časová efektivita: zvýšení transakční rychlosti a objemu obchodovaných cenných papírů. Benefit ve formě automatizace procesů.

Efektivnější získávání informací: dostupnost kvalitních analytických dat pro rozhodování.

Snížení rizika: snížení obchodních a bezpečnostních rizik při online operacích.

Instantní vypořádání požadavků: obchodování v reálném čase a automatizace procesu vypořádání.

Zohlednění regulatorních požadavků: implementace legislativních standardů jako MiFID, PSD2 nebo GDPR.

Přehled jednotlivých modulů

Capitol - Integrovaný informační systém pro obchodování na finančních a kapitálových trzích 

MRM - Margin Risk Management, systém zajišťuje vysokou míru automatizace - validace, kalkulace, monitoring, notifikace

OMS - Order Management System Solution

ELB - Electronic/Internet/Business Banking

CRM - Customer Relationship Management

M24 - Integrační platforma umístěna mezi klíčové bankovní systémy a distribuční kanály

Alternative Module - Modul upravený dle potřeb zákazníka

Integrace řešení Capitol ve finančních institucích

Často kladené otázky

Jak dlouho trvá implementace platformy Capitol?

Celé řešení bez výrazného tailoringu je možné zpravidla nasadit během 9 měsíců do produkčního prostředí a to obvykle v následujících fázích: úvodní analýza (1 měsíc), detailní analýza (2 měsíce), vývoj a parametrizace (3 měsíce), testování a pilotní provoz (3 měsíce).

Jaká je výkonnost platformy Capitol?

Naše řešení provozují banky, které mají od 100.000 do 3 miliónu aktivních klientů. Veškeré požadavky tradingu či back office transakce dokážeme odbavit v v řádu milisekund.

Jak dlouhou historii transakcí lze uchovávat v Capitolu?

Standardně na základně požadavků našich zákazníků uchováváme 20 letou historii. Systém lze snadno škálovat a je možné tedy uchovávat téměř libovolnou historii.

Jaký je licenční model?

Řešení Capitol není omezeno žádnou licencí. Obvykle klient vyžaduje po ukončení nasazení řešení do produkce přesun zdrojových kódů do svého vlastnictví. Capgemini zpravidla poskytuje nadále supportní podporu (L3) a drobný rozvoj celého řešení.

Jaké technologie jsou využívány?

Celý Capitol je postaven na standardních enterprise technologiích jako je SQL, .NET, Microsoft Server.