Digital Onboarding: Pro pohodlí vašich klientů

Využijte nejnovějších trendů v IT ve váš prospěch. Představujeme vám řešení pro digitální onboarding:  Chcete umožnit klientům sjednat si novou smlouvu bez nutnosti přijít na pobočku? Chcete oslovit nové klienty z pohodlí jejich domova? Nebo umožnit rychlým a efektivním způsobem změny ve stávající smlouvě, aniž by museli vaši klienti kontaktovat vaše call centrum?

Využijte naše poradenství a řešení v oblasti digitálního onboardingu. Naše řešení umožní rychlým, bezpečným a srozumitelným způsobem ověřit identitu vašeho klienta a to v několika krocích: 

 • Upload dokladu totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas...)

  • Extrahování dat technologií OCR a jejich předvyplnění do interaktivního formuláře

  • Rozpoznání tváře na fotografii

 • Ověření obličeje klienta v reálném čase pomocí kamery v jeho zařízení

  • Verifikace tváře proti rozpoznané tváři na dokladu à ověření, že doklad uploaduje jeho majitel

  • Silná odolnost vůči fraudu (podvrhnutí fotografie, nebo videozáznamu)

 • Možnost přidání digitálního podpisu klienta / verifikační platby pro finální potvrzení smluvního vztahu

Capgemini řešení pro digitální onboarding je:

Navrženo s ohledem na legislativu České republiky a vyhovuje požadavkům pro identifikaci klienta na dálku

Možné snadno integrovat do webové i mobilní aplikace

Snadno rozšiřitelné o integraci na různé typy registrů (ověření adresy atd.)

Cenově optimalizované, platíte za prostředky, které skutečně spotřebujete (pozn.: bez uvažování nákladů na integraci)

Benefity řešení pro digitální onboarding:

 • Zkrácení procesu založení klienta

 • Ověření totožnosti klienta na dálku dle platné legislativy

 • Finální uzavření kontraktu s klientem na dálku

 • Kvalitnější a bezchybná data

 • Žádné papírování

 • Snížení nákladů na obsluhu procesu v důsledku jeho automatizace

 • Efektivnější využití času pracovníků pobočky

 • Nižší riziko fraudu

Chcete od řešení více? My také! A proto bude naše řešení připraveno i na ověření totožnosti klienta pomocí jednotné bankovní identity BankId.

Digital Onboarding