M24: Cesta k moderní a otevřené bance

Banky jsou vystaveny řadě externích vlivů: nové regulaci (PSD2, GDPR), silné konkurenci, tlaku na zákaznickou zkušenost či příchodu nových technologií a obchodních modelů (Open Economy). Základním předpokladem pro úspěch v těchto nových podmínkách je schopnost rychle a flexibilně reagovat na požadavky zákazníků, řešit jejich požadavky napříč kanály,  v každém z distribučních kanálů znát jejich aktuální a správná data (platby, zůstatky) či stav klientských požadavků (žádost o nový produkt, změna nastavení účtu). Řada současných IT systémů bank není schopna splnit tyto business požadavky případně za cenu vysokých nákladů. Nejčastěji je to z důvodu vnitřního uspořádání a schopnosti IT systémů, které nesplňují dostupnost 24/7, složitě a nespolehlivě poskytují aktuální informace o klientech, které jsou nekonzistentně rozprostřeny napříč celým ekosystémem banky.

Platforma M24 od Capgemini pomáhá dodat do IT architektury schopnost dostát výše uvedeným požadavkům. Jedná se o moderní platformu s vysoce dostupným úložištěm, vlastní aplikační vrstvou a možností rychlé integrace a nasazení. Platforma je umístěna mezi core systémy banky a distribučními kanály.

Platforma M24 přináší do banky schopnost rychle a správně reagovat na požadavky businessu a uspět tak na vysoce konkurenčním trhu finančních služeb.

Správné informace v dostupnosti 24/7

Podpora trendů a regulací

24/7 dostupnost dat z / do klíčových systémů směrem z / do Front Endů → Aktuální a správné informace klientům v co nejkratším čase (platby, zůstatky, žádosti o nový produkt)

Rychlá integrace a nasazení mezi stávající IT systémy, Time to Market – zvýšení frekvence releasů

Jednotné vysoce dostupné úložiště „pravdy“ → Informace ze systémů banky na jednom místě

Snížení nákladů nutných na úpravy back endů, nulové náklady na licence

Cesta k technologicky otevřené moderní bance, nativní podpora API management díky SOA architektuře

Ideální platforma pro podporu implementace instantních plateb

Základní platforma pro Omnichannel

Vhodné řešení pro uchování svolení z pohledu GDPR a PSD II regulací

Postaveno na výkonných technologiích

Vysoce výkonné, škálovatelné a robustní řešení (nasazeno v 2.největší bance v ČR, obsluha více jak 2mio účtů)

Modulární a snadno rozšiřitelné

Často kladené otázky

Jedná se o typové nebo individuální řešení?

M24 je platformou, jenž je implementována u několika zákazníků v ČR a SR. Na základě připraveného základního datového modelu a sady standardizovaných služeb je možné celé řešení nasadit během několika týdnů. V průběhu dalších týdnů probíhá tailoring datového modelu a služeb včetně parametrizace a customizace dle požadavků konkrétního zákazníka.

Jak dlouho trvá implementace platformy M24?

Celé řešení bez výrazného tailoringu je možné zpravidla nasadit během 9 měsíců do produkčního prostředí a to obvykle v následujících fázích: úvodní analýza (1 měsíc), detailní analýza (2 měsíce), vývoj a parametrizace (3 měsíce), testování a pilotní provoz (3 měsíce).

Jaká je výkonnost platformy M24?

Naše řešení provozují banky, které mají od 100.000 do 3 miliónu aktivních klientů. Veškeré požadavky z kanálů přímého bankovnictví stejně jako dotazy na zůstatky z ATM či POS dokážeme odbavit v řádu milisekund.

Jak dlouho historii transakcí lze uchovávat v M24?

Standardně na základně požadavků našich zákazníků uchováváme 5-10 letou historii. Systém lze snadno škálovat a je možné tedy uchovávat téměř libovolnou historii.

Jaký je licenční model?

Řešení M24 není omezeno žádnou licencí. Obvykle klient vyžaduje po ukončení nasazení řešení do produkce přesun zdrojových kódů do svého vlastnictví. Capgemini zpravidla poskytuje nadále supportní podporu (L3) a drobný rozvoj celého řešení.

Jaké technologie jsou využívány?

Celá M24 je postavena na standardních Enterprise technologiích jako je Oracle a Java, pro Prepaid Cards řešení je použit Microsoft Azure.