Nabízíme inovativní řešení na míru

Na českém trhu jsme více jak 20 let partnerem předních bank a pojišťoven. Klientům pomáháme růst prostřednictvím našeho poradenství a hotových či customizovaných řešení v oblasti IT technologií a digitální transformace.

Vlastní vývoj

Pro své klienty navrhujeme a vyvíjíme rozmanitá IT řešení. Při návrhu respektujeme potřeby našeho klienta, ale zároveň přinášíme vlastní zkušenosti s cílem najít optimální řešení.

Naším cílem není pouze tato řešení dodat, ale být zároveň pro našeho klienta spolehlivým partnerem. Není nám cizí agilní metodika dodávek, ani stále hojně využívaná metodika vodopádu. Ať už jde o Digitální identitu, Bankovní regulace, Realizace online plateb, Investice, Tokenizaci, nebo inovativní projekty typu Click & Collect, nebojíme se žádné výzvy!

Architektura

Disponujeme komunitou několika tisíc IT architektů a vlastním vzdělávacím programem. Při řešení podnikové architektury vycházíme primárně z frameworku TOGAF, ale zároveň vyvíjíme i vlastní framework zvaný IAF.

Naše zkušenosti, odborné znalosti a podpora vzdělávání je vizitkou pro naše klienty. Námi dodaná architektura je vždy na vysoké úrovni, schopna absorbovat i budoucí rozvoj a směřování klienta.

Systémová integrace

Jako systémový integrátor zrealizujeme propojení mezi systémy, technologiemi, případně i dodavateli. Naším cílem je zajistit rychlý, bezpečný a efektivní přenos dat napříč celou organizací i vůči okolnímu světu a umožnit tak rychlou reakci na nové výzvy digitálního světa.

Integrace často řešíme na nezávislé vrstvě, díky tomu můžeme konzumenty odstínit od budoucích změn v rozhraní a zajistit tak stabilní a funkční řešení. Máme rádi microservices!

Cloud

V oblasti cloudových služeb pomáháme našim klientům jak v definování kompletní strategie, tak s digitální transformací samotnou. Zabýváme se nejen 100% cloudovými, ale také hybridními řešeními. Cílem je zajistit vyšší agilitu, flexibilitu, výkonnost systémů, dále pak nabídnout alternativní business model nebo snížení nákladů vynaložených na stávající infrastrukturu.

Díky naší detailní znalosti, dokážeme maximálně využít všech funkcí, které daná cloudová platforma nabízí a navrhnout nejlepší řešení s ohledem na business požadavky a bezpečnost.

Consulting

V poradenských službách se specializujeme na korporátní transformace a IT projekty u významných společností. Hlavním cílem je pomoci klientům s navržením strategie, nastavením konkrétních postupů a implementací digitální transformace.

Průběžně reagujeme na měnící se trendy a vhodnou volbou vlastního přístupu, znalostí daných procesů a skladbou portfolia jsme pro naše klienty neocenitelným partnerem při postupné digitalizaci, automatizaci služeb a mnoha dalších oblastí.

Projektové & programové řízení

Nabízíme pomoc při práci s projektovým portfoliem s ohledem na rizika spojená s koordinací, řízením a dodáváním projektů. Na tuto problematiku nahlížíme ze široka a snažíme se propojit strategické plánování, demand management, program management a portfolio management napříč všemi oblastmi s ohledem na strategické cíle.

Úspěšné dodání zohledňuje business požadavky, business case, plánování lidských zdrojů, výběr správného projektového modelu, popsání rizik a jejich indikátorů a optimalizaci všech využívaných nástrojů.

Inteligentní automatizace procesů

V oblasti automatického zpracování procesů jsem lídry na trhu a od robotického zpracování procesů znamého jako RPA jsme se již dávno přesunuli k inteligentním řešením, která dokáží napodobit člověka při práci s aplikacemi, reagovat na nové podněty a učit se z chyb.

Díky silným lokálním i globálním partnerstvím máme přístup k nejmodernějším technologiím a jsme schopni zajistit celý proces implemetace softwarových robotů tak, aby došlo k eliminaci chyb, zvýšení efektivity, zlepšení spokojenosti zaměstnanců a celkovému snížení nákladů.